O Nas

Signalinea d.o.o.

Signalinea Kukuljanovo

SIGNALINEA d.o.o. je podjetje, ki je specializirano za izvajanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, dobavo in montažo jeklene varnostne ograje, zaščitnih cestnih sistemov ter ostale prometne opreme. Podjetje je ustanovljeno leta 2003, ki danes šteje 60 redno zaposlenih delavcev.

S sistematičnim razvojem novih tehnologij, vlaganjem v delovne stroje ter opremo in s povečanjem kakovosti storitev, dosegamo osnovne cilje podjetja, ki prispevajo k večji varnosti cestnega prometa. Na strokoven ter odgovoren način spodbujamo inovativnost, rešitve in ukrepe, ki pozitivno vplivajo na izboljšanje varnosti cestne infrastrukture z nenehno rastjo zadovoljstva naših naročnikov ter končnih uporabnikov.

Vsa dela izvajamo skladno z visoko tehnološkimi standardi in normami, ki jih dokazujejo certifikati ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Vgrajeni materiali ter dostavljeno blago imajo certifikate, izjave o lastnostih ter ostale dokaze o kakovosti, ki izpolnjujejo zahteve in norme za opravljanje zaključnih del v gradbeništvu.

POLITIKA KAKOVOSTI, UPRAVLJANJA OKOLJA, ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU

Strateški cilj podjetja Signalinea d.o.o. je nenehno izboljševanje kakovosti svojih storitev, vključno z obveznostjo nenehnega izboljševanja in preprečevanja onesnaževanja, poškodb in nevarnosti za zdravje ter varčevanja pri rabi naravnih virov.

Podjetje Signalinea d.o.o. se je zavezalo, da bo opravljalo dejavnosti izvajanja vodoravne in navpične signalizacije v skladu z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

Podjetje Signalinea d.o.o. zastopa stališče, da je vodstvo najbolj odgovorno za izvajanje politike kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu, kar je hkrati obveznost vseh zaposlenih.

Politika kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu se dokumentira, izvaja, vzdržuje in sporoča zaposlenim.

Signalinea d.o.o. bo okrepila občutek pripadnosti podjetju z vzpostavitvijo sistema vrednot človeških virov po merilih znanja, izobrazbe in sposobnosti, ki bodo pomagali dosegati poslovne rezultate v zadovoljstvo zaposlenih.

Signalinea d.o.o. podpira sodelovanje in timsko delo na vseh ravneh z namenom izmenjave znanja - izkušenj in iskanja najugodnejših rešitev.

Zaradi nenehnega izboljševanja kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu hrbtenico sestavlja postavljanje in analiziranje ciljev za upravljanja kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu.

Signalinea d.o.o. se zavzema za uporabo novih tehnologij v skladu s poslovnimi priložnostmi.

Signalinea d.o.o. bo zagotovila izvajanje zakonov in predpisov Republike Hrvaške, ki zahtevajo varstvo okolja, varovanje zdravja in mednarodnih zakonov, ki jih je podpisala Republika Hrvaška.

Signalinea d.o.o. bo z uporabo novih tehnologij in z izboljšanjem strukture postopoma zmanjševala vpliv na okolje in preprečevala negativne učinke na zdravje delavcev.

Obveznosti, ki izhajajo iz politike kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja zdravja in varnosti pri delu, bodo na primeren način na voljo javnosti.

Podatki o poslovnem subjektu

Dolgi naziv:
SI-LINEA gradbeno podjetje d.o.o.

Kratki naziv:
SI-LINEA d.o.o.

Naslov:
Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna številka:
31613209

Matična številka:
8485569000

ID za DDV: SI31613209

Predsednik uprave/direktor:
Marko Dovgan

TRR:
IBAN SI56340001019372879

SWIFT:
KSPKSI22

Banka:
Sparkasse d.d.

REFERENCE

Vse reference